วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566

ครูอาสา ร่วมนิเทศการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน/การศึกษาต่อเนื่อง ตามแนวทางการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน.

 

วันที่ 7 มีนาคม 2566 นางสาวสมพร เอี่ยมสำอางค์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ และ นายเดชชวลิต ธรรมยา นักวิชาการศึกษา สำนักงาน กศน.จังหวัดลำปาง ได้มานิเทศการจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน/การศึกษาต่อเนื่อง ตามแนวทางการดำเนินงานของ สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ หอประชุมฮอมฮัก กศน.อำเภอวังเหนือ โดยมี นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ให้การต้อนรับ โดยในช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ นิเทศโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร โคมไฟไม้ไผ่ ณ บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 8 ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง นัทธพงศ์ ตามวงค์...ภาพ/เรียบเรียง/รายงาน

ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6

 

"กศน.รวมใจเป็นหนึ่งเดียว" ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่ 6 วันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬา อบจ.สระแก้ว

ครูอาสาฯ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการค่ายลูกเสือจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ

 

วันที่ 15-17 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดยนายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ จัดโครงการค่ายลูกเสือจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ โดยมีกิจกรรม/หัวข้อในการบรรยายและปฏิบัติ ได้แก่ 1.กิจการลูกเสือโลก/คำปฏิญาณและกฏของลูกเสือ 2.ทักษะลูกเสือ 3.ชีวิตชาวค่าย 4.วิชาการบันเทิงลูกเสือ 5.ลูกเสือกับคุณธรรม จริยธรรม 6.ลูกเสือกับจิตอาสา 7.ลูกเสือจราจร 8.ฐานการเรียนรู้ 8.1 การปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ 8.2 ลูกเสือกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 8.3 การป้องกันตนเองจากภัยพิบัติต่างๆ 9.ชุมนุมรอบกองไฟ 10.การพัฒนากิจกรรมลูกเสือ ในการนี้ยังมีการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง การรณรงค์เรื่องการสวมหมวกนิรภัย การต่อต้านยาเสพติด การป้องกันไฟป่า และ ประชาธิปไตย โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก เทศบาลตำบลวังเหนือ สมาคมกู้ภัยวังเหนือ หน่วยจัดการต้นน้ำแม่ห้อม สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา วัดบ้านแพะใต้ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาวังเหนือ อุทยานแห่งชาติภูซาง และสถานีตำรวจภูธรวังเหนือ

ครูอาสาฯ ร่วมเป็นวิทยากรโครงการค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

 

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ จัดโครงการค่ายวิชาการเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากการทดสอบระดับชาติเพิ่มขึ้น ตลอดจนผู้เรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ การศึกษานอกระบบ (N-NET) ทุกรายวิชาทุกระดับ เพิ่มขึ้น ณ หอประชุมฮอมฮัก กศน.อำเภอวังเหนือ จ.ลำปาง

ครูอาสาฯ เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2566 "One Spirit" ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปา

 

วันที่ 29 มกราคม 2566 นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขานุการ สำนักงาน กศน. รักษาราชการแทน เลขานุการ กศน. เป็นประธาน เปิดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ภาคเหนือ 2566 "One Spirit" ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ในการนี้ นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ได้นำคณะครู และ นักศึกษา กศน. เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาตามโครงการดังกล่าวด้วย

ครูอาสาฯ เข้าร่วมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และ การศึกษาตามอัธยาศัย "สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่แก่คนไทย"

 

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน และ การศึกษาตามอัธยาศัย "สัปดาห์สร้างสุข กศน. สร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งมอบความสุขเป็นของขวัญปีใหม่แก่คนไทย" ในบริเวณงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประกอบด้วยโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน:(การทำหม่าล่าอารมณ์ดี,ลูกชิดน้ำกะทิ,ไส้กรอกแดงพันหมี่ โดย กศน.ตำบลวังทรายคำ,วังเหนือ,ร่องเคาะ) โครงการการศึกษาตามอัธยาศัย (ผ้าขนหนูแปลงกาย โดย ห้องสมุดประชาชนอำเภอวังเหนือ) ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง

ครูอาสาฯ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรและนักศึกษา ครั้งที่ 7 "หล่ายดอยเกมส์ (One Spirit)

 

วันที่18 ธันวาคม 2565 นำโดย นายภานุวัฒน์ สืบเครือ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอวังเหนือ ได้นำคณะครูและนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรและนักศึกษา ครั้งที่ 7 "หล่ายดอยเกมส์ (One Spirit) ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ซึ่งมี4จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา โดยมี นายพงษ์ศักดิ์ บุญเป็ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางสาวทิพวรรณ เตียงธวัช ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน. จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งผลการแข่งขันของ กศน.อำเภอวังเหนือ มี ดังนี้ 1)รองชนะเลิศ อันดับ2 วิ่ง 800 เมตร นักศึกษาหญิง 2)รองชนะเลิศ อันดับ1 วิ่ง 1,500 เมตร นักศึกษาหญิง 3)รองชนะเลิศ อันดับ1 ตะกร้อ นักศึกษาชาย